Grow4you
Coaching & Training 

Coaching binnen onderwijs:  
'We werken allemaal aan hetzelfde doel, namelijk het belang van het kind'

Binnen je werk op school, het kinderdagverblijf of de BSO kan je te maken krijgen met gedrag van leerlingen die bijvoorbeeld ergens mee rondlopen, niet mee kunnen komen in de groep, agressie vertonen of faalangst hebben.  Dit kan erg vervelend zijn. Niet alleen voor jou, als leerkracht of pedagogisch medewerker en de andere kinderen, maar ook voor het kind die op dat moment niet goed in zijn vel zit. Deze komt meer en meer in een negatieve spiraal. Soms is begeleiding vanuit de school niet genoeg of komt de samenwerking met ouders niet tot stand waardoor de begeleiding stagneert en het kind uiteindelijk niet verder geholpen wordt met alle gevolgen van dien. Hier zou ik, als coach, goed op kunnen inspelen en daarbij zet ik in op een mooie samenwerking met onderwijsinstelling en ouders. Bijvoorbeeld door de spil te zijn in communicatie maar ook kan ik ouders meenemen in de begeleiding die er geboden wordt vanuit de onderwijsinstelling zodat zij hier ook goed mee op weg worden geholpen.

Vrijblijvend en per casus kan ik mee kijken in wat hierin mogelijk zou kunnen zijn. 
Het doel van begeleiding op school/kinderopvang is om onderwijsinstelling en ouder met elkaar in verbinding te brengen en in te zetten op samenwerking. Ik weet uit ervaring dat het vanuit de onderwijsinstelling veel tijd vraagt om zowel ouder(s) als kind de juiste en goede begeleiding te kunnen bieden. En vanuit mijn ervaring als ouder weet ik dat soms de communicatie ontbreekt. Hier zou ik, als coach, goed op kunnen inspelen door zowel met de betrokkenen vanuit de school/kinderopvang en de ouders aan de slag te gaan. Wat is er op school/kinderopvang gesignaleerd? Hoe uit zich dit in de klas/thuis? Is er al een handelingsplan opgesteld? Begrijpen ouders dit handelingsplan en wordt er thuis ook mee gewerkt? Hoe pakken ouders dit aan en hoe pakt de school/kinderopvang dit aan? Ik kan daarin een goede schakel zijn om een goede samenwerking neer te zetten die in het belang van het kind staat.  
Het voordeel met coaching op school /kinderopvang en thuis is dat er 1 lijn getrokken wordt in de begeleiding. Hier hebben kinderen veel baat bij omdat het kinderen structuur geeft. En structuur is één van de belangrijkste dingen die kinderen nodig hebben!

De kosten van coaching op school/kinderopvang zijn €57,00 per uur inclusief BTW maar exclusief reiskosten,
Reiskosten worden berekend vanaf de praktijkruimte. De eerste 3 km zijn gratis en vanaf 3 km wordt €0,30 cent per kilometer gerekend.
Een gratis kennismakingsgesprek aanvragen? Dat is mogelijk! Bel naar 0630026121 of neem contact op door middel van het contact formulier.

 

 


Voor- en Vroegschoolse educatie Piramide:
'Omdat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkeld'

Wil je binnen jullie organisatie werken met de educatieve methode Piramide of werken jullie al met piramide en zoek je een ervaren trainer?
Grow4you Coaching & Training biedt de educatieve VVE methode Piramide training en coaching aan kinderdagverblijven, basisscholen groep 1 en 2 en gastouders.
Aan het eind van deze training ontvang je een officieel Piramidecertificaat. Met dit certificaat ben je VE-gecertificeerd en kan je werken binnen Voor- en Vroeg schoolse
organisaties. Piramide is een educatief concept ontwikkeld voor jonge kinderen. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen goed te begeleiden in
de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten kun je kinderen een goede start geven op de basisschool. Enthousiast geworden? 
Piramide is een educatief concept ontwikkeld voor jonge kinderen. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen goed te begeleiden in de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten kun je kinderen een goede start geven op de basisschool. Binnen Piramide wordt er spelenderwijs gewerkt aan acht ontwikkelingsgebieden. Het doel van vroeg- en voorschoolse educatie is om de ontwikkeling van jonge kinderen op spelenderwijs te stimuleren zodat het de kans op een goede schoolloopbaan vergroot. Piramide voldoet aan alle kwaliteitskenmerken die gesteld zijn aan programma's voor jonge kinderen.

*De training module 1 en 2 bestaan beide uit:
* 12 Groepsbijeenkomsten
* Coaching
* Afname Piramide vaardigheidsassessment (PIVA)
* Gevulde portfolio

Onderwerpen die aan bod komen binnen de training:
* Kennismaken, dagplanning en jaarplanning
* Projecten en de opbouw
* Spel en speelleeromgeving
* Zelfstandig leren en coöperatieve werkvormen
* Groepsexploratie
* Evaluatie (volgen van de ontwikkeling)
* Tutoractiviteiten/ pientere kinderen (afstemmen op niveau)
* Ouderactiviteiten
* Taalontwikkeling
* Motorische en cognitieve ontwikkeling.

De training kan zowel in groepsvorm (minimaal 8) als individueel gegeven worden. 
Heb je een basis VVE gevolgd en met een voldoende afgesloten? Dan kom je in aanmerking voor een koptraining. Deze koptraining bestaat uit 6 modules, coaching, afname Piramide vaardigheidsassessment (PIVA) en een portfolio.

Jaarlijkse verdiepingscursus:
Grow4you coaching en training biedt naast module 1 en 2 ook de jaarlijkse verdiepingscursussen aan.

Werkt u al met Piramide? 
Dan ben ik als trainer/coach in te huren voor €65,00 per uur (vrijgesteld van BTW) maar exclusief reiskosten.
Werkt u nog niet met Piramide? 
De kosten voor de piramidetraining zijn afhankelijk van uw wensen. Na aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt er een offerte op maat gemaakt.

Bent u enthousiast geworden over het werken met de educatieve VVE methode Piramide en wilt u meer informatie?
Neem eens een kijkje op:  https://www.piramidemethode.nl/
Of neem gerust contact op voor vragen en/of een gratis kennismakingsgesprek.

 

 


 
 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn