Grow4you
Coaching & Training Training Voor- en Vroegschoolse educatie Piramide:
'Omdat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkeld'

Wil je binnen jullie organisatie werken met de educatieve methode Piramide of werken jullie al met piramide en zoek je een ervaren trainer?
Grow4you Coaching & Training biedt de educatieve VVE methode Piramide training en coaching aan kinderdagverblijven, basisscholen groep 1 en 2 en gastouders.
Aan het eind van deze training ontvang je een officieel Piramidecertificaat. Met dit certificaat ben je VE-gecertificeerd en kan je werken binnen Voor- en Vroeg schoolse
organisaties. Piramide is een educatief concept ontwikkeld voor jonge kinderen. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen goed te begeleiden in
de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten kun je kinderen een goede start geven op de basisschool. Enthousiast geworden? 
Piramide is een educatief concept ontwikkeld voor jonge kinderen. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen goed te begeleiden in de ontwikkeling. Door slimme combinaties van activiteiten kun je kinderen een goede start geven op de basisschool. Binnen Piramide wordt er spelenderwijs gewerkt aan acht ontwikkelingsgebieden. Het doel van vroeg- en voorschoolse educatie is om de ontwikkeling van jonge kinderen op spelenderwijs te stimuleren zodat het de kans op een goede schoolloopbaan vergroot. Piramide voldoet aan alle kwaliteitskenmerken die gesteld zijn aan programma's voor jonge kinderen.

*De training module 1 en 2 bestaan beide uit:
* 12 Groepsbijeenkomsten
* Coaching
* Afname Piramide vaardigheidsassessment (PIVA)
* Gevulde portfolio

Onderwerpen die aan bod komen binnen de training:
* Kennismaken, dagplanning en jaarplanning
* Projecten en de opbouw
* Spel en speelleeromgeving
* Zelfstandig leren en coöperatieve werkvormen
* Groepsexploratie
* Evaluatie (volgen van de ontwikkeling)
* Tutoractiviteiten/ pientere kinderen (afstemmen op niveau)
* Ouderactiviteiten
* Taalontwikkeling
* Motorische en cognitieve ontwikkeling.

De training kan zowel in groepsvorm (minimaal 8) als individueel gegeven worden. 
Heb je een basis VVE gevolgd en met een voldoende afgesloten? Dan kom je in aanmerking voor een koptraining. Deze koptraining bestaat uit 6 modules, coaching, afname Piramide vaardigheidsassessment (PIVA) en een portfolio.

Jaarlijkse verdiepingscursus:
Grow4you coaching en training biedt naast module 1 en 2 ook de jaarlijkse verdiepingscursussen aan.

Werkt u al met Piramide? 
Dan ben ik als trainer/coach in te huren voor €57,00 per uur (vrijgesteld van BTW) maar exclusief reiskosten.
Werkt u nog niet met Piramide? 
De kosten voor de piramidetraining zijn afhankelijk van uw wensen. Na aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt er een offerte op maat gemaakt.

Bent u enthousiast geworden over het werken met de educatieve VVE methode Piramide en wilt u meer informatie?
Neem eens een kijkje op:  https://www.piramidemethode.nl/
Of neem gerust contact op voor vragen en/of een gratis kennismakingsgesprek.

 

 


 
 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn